Mobit IT-tjenester

Stadig flere virksomheter overlater driften av IT til Mobit. Mobit IT-Tjenester frigjør tid og ressurser innenfor IT.

Mobit tilbyr løsninger som innebærer at bedriften kan fokusere på kjernevirksomheten. Mobit blir dermed bedriftens egen IT-avdeling som sikrer at IT-plattformen hele tiden er oppdatert, også innenfor sikkerhet. Bedriften får sitt eget Mobit-team som alltid er hands on, noe som innebærer at hjelpen er kortreist. Som samarbeidspartner er det vår oppgave å påse at alle deler av IT-parken blir godt ivaretatt, og som føles enkelt og sikkert for den enkelte medarbeider.

Mobil-bruker

269,-

per måned

PC-bruker

549,-

per måned

 

Microsoft 365:

 • Office apper på Mobil og Nettbrett
 • Webbasert Office programmer
 • 1TB lagring i skyen

 

Backup av skytjenesten (M365)
Utvidet sikkerhet for M365

Brukerstøtte basis

 • Brukervedlikehold
 • M365 brukerstøtte
 • Støtte for pålogging
 • Selvhjelp for passord

 

Microsoft 365:

 • Programvare på PC/MAC
 • Tilgangs- og datakontroll
 • Utvidet sikkerhet for M365
 • Fjernsletting av mobile enheter
 • Automatisk oppsett av epost
 • Utrulling av Office Apper

 

Backup av skytjenesten (M365)
Klientsikkerhet (Antivirus)
Simulert phishing angrep
PC/Server:

 • Rapportering av helsestatus
 • Administrerte sikkerhetsoppdateringer

Brukerstøtte basis

 • Brukervedlikehold
 • M365 brukerstøtte
 • Støtte for pålogging
 • Selvhjelp for passord

 

Tilleggstjenester

 

Tilleggstjenester

 

Brukerstøtte pluss

 • M365 forvaltning
 • Brukerstøtte M365 & PC
 • Fjernstøtte
 • Overvåking og proaktiv feilretting
 • Støtte for pålogging
 • Selvhjelp for passord

+155,- per mnd

 

Brukerstøtte pluss

 • M365 forvaltning
 • Brukerstøtte M365 & PC
 • Fjernstøtte
 • Overvåking og proaktiv feilretting
 • Støtte for pålogging
 • Selvhjelp for passord

+155,- per mnd

 

Utvidede tjenester

 •  Sikker nettrafikk på mobile enheter
 • (Dekker Wifi & Mobilt nettverk)
 •  Fjernsletting av mobile enheter
 • Automatisk oppsett av epost
 •  Utrulling av Office Apper

+59,- per mnd

 

Cybervakt

 • 24/7 overvåkning og tiltak ved angrep

+59,- per mnd

 

Sikker nettrafikk på mobile enheter

 • Dekker Wifi & Mobilt nettverk

+29,- per mnd