mPort

Gjør innkjøp av mobil og tilbehør enklere

mPort forenkler innkjøp av mobil og tilbehør. I mPort settes felles retningslinjer og regler for de ansatte slik at rutiner for innkjøp blir enklere og tydeligere. Ved bruk av mPort blir det lik behandling av alle, valgfrihet for den enkelte og mulighet for privat delbetaling. 

 

Virksomheten får kontroll på kostnadene, og den ansatte får friheten til å velge den telefonen han eller hun ønsker.

Fordeler for virksomheten

Digitalisering av ellers manuelle prosesser

Lett å styre hva de ansatte har lov til å kjøpe

Én kanal/portal for alle relevante tjenester

Fordeler for den ansatte

Frihet til å velge egen mobil, eventuelt med privat delbetaling

Tydelige rammer ved bytte av mobil

Får kjøpsmuligheter basert på arbeidsgivers avtale med Mobit

Din egen innkjøpsportal

I mPort har vi samlet relevante tjenester og informasjon tilpasset din virksomhet. Portalen er bygget opp slik at du selv avgjør hvilke produkter og tjenester som skal være tilgjengelige for bestilling av dine ansatte. Slik forenkles innkjøp av mobil og utstyr siden de ansatte selv kan se hva de kan kjøpe i portalen, og enkelt legge inn en bestilling.

Basert på retningslinjene virksomheten har satt kan de ansatte selv kjøpe mobiltelefon og utstyr. Ansatte kan velge å kjøpe dyrere utstyr, og selv betale mellomlegget. Løsningen muliggjør også lønnstrekk ved kjøp eller ved opphør av arbeidsforhold.

Enklere prosesser og fornøyde ansatte

Gode retningslinjer gir arbeidsgiver forutsigbare kostnader, samtidig som den ansatte opplever reglene som fornuftige og rettferdige. Med en god policy på plass slipper arbeidsgiver og ansatte tidkrevende prosesser, mPort gjør hele prosessen rundt innkjøp av mobil og utstyr enklere.