Telenor - Mobilt Bedriftsnett

Logg deg på bedriftens sentralbord når du vil, hvor du vil.

Dette er Mobilt Bedriftsnett

 

 • Moderne skybasert sentralbordsløsning som enkelt kan integreres med Teams

 • Enkel håndtering av innkommende samtaler - ingen tapte anrop

 • Alle ansatte styrer sin egen tilgjengelighet og kan benytte tjenesten uansett hvor de befinner seg

 • Se hvem som ringer uansett om du har iPhone eller Android telefon

 

Vi hjelper deg med å kartlegge hvilken løsning som passer best for din bedrift.

Se hvem som ringer

Med MBN Appen kan du både se hvem som ringer før anropet besvares og hvem som har ringt

Ett nummer til bedriften

Med ett hovednummer blir det enkelt for kunder å kontakte din bedrift

Ett nummer til bedriften

Med ett hovednummer blir det enkelt for kunder å kontakte din bedrift

Raskere til rett person

Kunden kan med tastevalg velge rett avdeling eller personen de ønsker å nå

Kundene kan nå deg via SMS

Kunder kan sende SMS/MMS som kan håndteres av flere av dines ansatte og lagres i en felles logg

Full oversikt over tapte anrop

Se hvilke samtaler som er ubesvart, hvordan de er håndtert og av hvem

Funksjonalitet for bedriften

Ett hovednummer

 

Med Mobilt Bedriftsnett Hovednummer viderekobler Telenor fastnettnummeret til et valgfritt mobilnummer. Slik blir det enklere å håndtere og styre innkommende samtaler 24/7.

 

Med et felles hovednummer:

 

 • Kan bedriften beholde sitt eksisterende telefonnummer

 • Får bedriften ett nummer å kommunisere

 • Er det enkelt for kunder å ringe inn

 • Alle ansatte blir tilgjengelig gjennom bedriftens nummer og slipper å bruke sitt personlige mobilnummer

Mobilt sentralbord

 

Mobilt Sentralbord gjør det enkelt og effektivt å håndtere innkommende anrop. Du og dine ansatte kan ta med sentralbordet der dere befinner dere. Du og dine ansatte blir lett tilgjengelig for kundene og sikrer at innringer raskt får svar.

 

Ansatte som skal bruke Mobilt Bedriftsnett må ha en MBN Aktiv Bruker. Når de er pålogget sin MBN Aktiv Bruker vil de kunne se hvem som ringer, hvor mange som står i kø, om kollegaene er tilgjengelige osv.

Flagging av ubesvarte anrop

 

Med Flagging av ubesvarte anrop vil anropsloggen i Mobilt Bedriftsnett vise alle samtaler bedriften ikke har besvart.

 

Du får:

 

 • Oversikt over tapte anrop og status på anrop i kø

 • Full oversikt over hvilke samtaler som er håndtert videre og av hvem, og eventuelt om ingen har ringt tilbake

 • Fornøyde kunder som slipper å bli oppringt flere ganger av ulike personer i bedriften

Tidsstyrt velkomstmeny og talemelding

 

Med tidsstyrt velkomstmeny og talemelding får innringer alltid svar:

 

 • Kunden møter alltid en velkomsthilsen ved anrop inn til bedriften

 • Tidsstyring gir mulighet for ulike menyer og ruting basert på ukedag og tidspunkt

 • Det kan legges inn tastevalg for enkel viderekobling av samtalen

 • Utenfor bedriftens kontortid møtes kunden av en talemelding med informasjon om åpningstider, menyvalg og annen nyttig informasjon

 • Talemeldingene og åpningstidene på telefon kan justeres hvis det trengs, for eksempel på helligdager og i ferier

 • Dersom dere har vakttelefon-ordning utenom åpningstider eller under spesielle arrangementer kan dette legges inn som alternativ i menyvalget

Kø og Svargrupper

 

Med Kø og Svargrupper unngår du tapte anrop. Bedriften kan sette opp kø og svargrupper slik at innringer gjennom menyvalg raskt kommer frem til rett person og/eller avdeling.

 

 

 • Fordeler innkommende anrop til de operatørene som er pålogget for å svare køen

 • Ansatte kan melde seg inn og ut av køen

 • Innringere får alltid svar

 • Innringere kan settes på vent/i kø til en operatør blir ledig

 • Dersom kunder ikke vil vente i kø kan de velge å bli ringt tilbake

   

Svargrupper

 

 • Er en forenklet utgave av kø. Anrop fordeles, men setter ikke på vent dersom:

  • alle operatører er opptatte

  • ved maks ventetid

  • når ingen er pålogget

 • Ansatte i bedriften logger seg inn i svargruppen(e) med en MBN Aktiv bruker, og kan der melde seg inn i gruppen når de er ledige, og logge ut dersom de er opptatt. Dersom ansatte er syke eller på ferie slipper de å bli forstyrret.

Besøkssystem

 

MBN Besøkssystem gir bedriften mulighet til å digitalisere sin resepsjonstjeneste og er en skybasert besøksregistrering og gjestebok som tar hånd om de rutinebaserte oppgavene. Besøkende registrerer seg på egen telefon (via QR kode eller webadresse) og kan leveres med registreringsskjerm . Den som venter besøk får en SMS og/eller e-post om at gjesten har kommet. Besøkende mottar et digital registreringsbevis/gjestekort.

Mobilt Bedriftsnett SMS

 

Kunder kan også nå deg via SMS. Med funksjonaliteten Mobilt Bedriftsnett SMS, også kalt MBN SMS, kan du motta SMS/MMS-meldinger fra kunder. Disse sendes til et kø-, svargruppe- eller tidsstyrt velkomstmeny-nummer:

 

 • Meldinger til bedriften kan håndteres av flere personer

 • Mottatte meldinger blir varslet i MBN klientene (MBN App, Mitt MBN og Sentralbord) slik at de brukerne som er satt som operatører for meldingskøen får disse

 • Det er også mulig å sende/besvare SMS fra MBN klientene med kø-, svargruppe- eller tidsstyrt velkomstmeny-nummer som avsendernummer

 • Meldinger til meldingskøen lagres i én felles meldingslogg

Microsoft/Teams Synkronisering

 

Microsoft Synkronisering henter informasjon fra kalender og katalog i Microsoft365 til Mobilt Bedriftsnett. Statusinformasjon mellom Microsoft Teams og Mobilt Bedriftsnett oppdateres automatisk begge veier.

CRM-kobling i Mitt MBN

 

Mobilt Bedriftsnett kan integreres med bedrifters egne salgs- og kundesystemer:

 

 • Når kunden ringer inn får du direkte oppslag på navn og informasjon om kunden i MBN-klientene Mobilt Sentralbord eller Mitt MBN

 • Dette forenkler kundebehandlingen for dine ansatte. Den ansatte som mottar samtalen vet med en gang hvem som ringer og kan få opp tidligere historikk uten å søke i andre interne systemer

 • Kundene som ringer, opplever en raskere og mer profesjonell behandling ved at de blir gjenkjent

Funksjonalitet for ansatte

 

Mobilt Bedriftsnett Administrator

 

Slik fungerer det for administrator:

 

 • Administrator får tilgang til en webbasert administratorløsning for Mobilt Bedriftsnett (MBN Administrator) der det er mulig å styre og administrere løsningen selv

 • Løsningen har et godt grafisk grensesnitt slik at det er lett å ha oversikt over løsningen og enkelt å endre åpningstider, menyvalg, viderekoblinger, kø-innstillinger, talemeldinger, etc.

 • Administrator kan også endre innstillinger for MBN Microsoft synkronisering (krever skreddersøm) med drag-and-drop funksjonalitet

Mitt MBN og MBN Appen

 

Det finnes flere måter å bruke Mobilt Bedriftsnett på:

 

 

Se hvem som ringer

 

Med MBN Appen installert på din mobil (iPhone eller Android) har du mulighet til å se hvem som ringer før anropet besvares. Det gjøres et automatisk navneoppslag på telefonnummeret som ringer deg slik at du ser navnet på den som ringer og eventuelt kønavnet som er ringt.